• +212-738-9657 VPSTH
VPSTH.COM

นโยบายการใช้งาน

 

ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบเว็บไซต์ว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

ข้อตกลงการใช้งาน VPSTH, LC และ เงื่อนไขการให้บริการ

1. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, DDos, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย

2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท

3. การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด

4. การโฆษณา, การส่งหรือทำให้มีซอฟแวร์โปรแกรมผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับการออกแบบที่จะละเมิด AUP นี้หรือ AUP ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการอำนวยความสะดวกของวิธีการที่จะส่ง อีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์เป็นกลุ่มเริ่มต้นของการกระตุก, น้ำท่วม, จดหมายระเบิดปฏิเสธการโจมตีบริการ

5. บัญชีการดำเนินงานในนามของหรือในการเชื่อมต่อกับหรือขายต่อบริการใด ๆ ไปยังบุคคลหรือ บริษัท จดทะเบียนใน Spamhaus ทะเบียนเป็นที่รู้จักสแปมการดำเนินงาน (ROKSO) ฐานข้อมูลที่ www.spamhaus.org/rokso

6. การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล และ/หรือเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

7. ไฟล์ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ยกเว้น Dedicated Server สามารถทำเป็นเว็บเซิฟเวอร์ดาวน์โหลดได้)

8. การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงการทำลายหรือความพยายามใด ๆ ของข้อมูลของลูกค้า VPSTH, LC หรือผู้ใช้โดยวิธีใด ๆ

9. การใช้บริการ VPSTH, LC ที่จะยุ่งเกี่ยวกับการใช้ VPSTH เครือข่าย LC โดยลูกค้ารายอื่น ๆ หรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

10. การปลอมหรือการปรับเปลี่ยนแหล่งที่อยู่ไอพีที่อยู่ในส่วนหัวของแพ็กเก็ตไอพีที่มาจากบริการของคุณ เช่นการปลอมแปลง

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าสำหรับผู้ใช้งานของลูกค้า

ลูกค้า VPSTH, LC จะ เป็นผู้รับผิดชอบในกรณีถูกแฮ็คข้อมูล หรือ การสูญเสียข้อมูลแก่การค้าให้กับบุคคลที่ 3 ซึ่งเกิดจากความผิดพลาด และ ความประมาทของลูกค้าเอง VPSTH, LC จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นถ้าหากลูกค้าไม่ได้เปิดบัญชีผู้ใช้งาน VPSTH, LC โดยผ่านการส่งเอกสารยืนยันตัวตนที่ถูกต้องด้วยบัตรประชาชน ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องขอสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นกับกรณีที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันการหลอกลวงในการซื้อขายโดเมน และ ข้อมูลโฮสติ้งในอนาคตซึ่งเป็นเหตุการณที่์เกิดขึ้นบ่อยครั้งในยุคปัจจุบัน

VPSTH, LC ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการลูกค้าที่กระทำผิดจากเงื่อนไขการให้บริการ และ การละเมิด VPSTH, AUP LC เป็น VPSTH, LC ที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แผนที่ Data Center ของเรา